Wetgeving


De overheid voert een niet-rokenbeleid uit om:

  • te voorkomen dat jongeren beginnen met roken;
  • mensen te helpen die willen stoppen met roken;
  • meerokers te beschermen tegen tabaksrook.

Hiervoor heeft de overheid al veel maatregelen genomen. Het beleid is vastgelegd in de Tabaks- en rookwarenwet.

Belangrijke maatregelen voor het onderwijs:
  • Het verbod op roken in openbare ruimten, onder andere voor alle onderwijsinstellingen (art.10, par.5).
  • Geen tabaksverkoop en verkoop van e-sigaretten aan jongeren onder de 18 jaar (art.8).
  • Het verplicht hebben van een rookvrij onderwijsterrein per 1 augustus 2020 (amendement van Dik-Faber, 2016). Hieronder valt ook het gebruik van e-sigaretten.
Algemene Maatregel van Bestuur

De invoering van het rookvrije schoolterrein, is geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) welke formeel is gepubliceerd in het Staatsblad. De maatregel geldt voor onderwijsinstellingen in het po, het vo, het mbo, het hbo en het wo. In deze factsheet vindt u een samenvatting van de AMvB. 

Rookvrije werkplek

Werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek. Een werkgever mag besluiten een rookruimte voor personeel in te richten, maar hij is hiertoe niet verplicht. Zo’n rookruimte moet aan verschillende eisen voldoen. In september is de Hoge Rechter tot het oordeel gekomen dat het toestaan van rookruimten in horeca in strijd is met het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. In het Nationaal Preventieakkoord staat dat rookruimten in (semi)-publieke en openbare gebouwen uiterlijk juli 2022 worden gesloten. Staatssecretaris Blokhuis heeft naar aanleiding van deze rechtszaak er voor gekozen om nog aanwezige rookruimtes in deze gebouwen in 2021 te sluiten. De overheid heeft een voorbeeldrol in deze en met het vervroegen van deze datum wordt het gat tussen het sluiten van de rookruimtes tussen verschillende sectoren kleiner. Afhankelijk van de snelheid van het wetgevingsproces zal er nog een exacte datum gekozen en gecommuniceerd worden. 

Definitie Rookvrij Onderwijsterrein

Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen (of studenten), personeel, ouders en bezoekers, zonder uitzonderingen. Bij een rookvrij onderwijsterrein gaat het om de buitenruimte die tot de school- of onderwijslocatie behoort: het school- of onderwijsplein. School- en onderwijsgebouwen zelf zijn al rookvrij.

Toezicht en handhaving

Vanaf 1 januari 2021 is de NVWA gestart met toezicht en handhaving op het rookverbod. Lees hier meer of bekijk een aantal veelgestelde vragen en antwoorden hier.

Ook tijdens het webinar ‘Het onderwijs weer open, lukt het rookvrij houden van de terreinen?’ gaf de NVWA een uitgebreide toelichting op haar werkwijze. Bekijk de presentatie hier. Of kijk hier het hele webinar terug.

Scroll to Top