• Zoeken

Wetgeving

De overheid voert een niet-rokenbeleid uit om:

  • te voorkomen dat jongeren beginnen met roken;
  • mensen te helpen die willen stoppen met roken;
  • meerokers te beschermen tegen tabaksrook.

Hiervoor heeft de overheid al veel maatregelen genomen. Het beleid is vastgelegd in de Tabaks- en rookwarenwet.

Belangrijke maatregelen voor het onderwijs

  • Het verbod op roken in openbare ruimten, onder andere alle instellingen voor onderwijs (art.10, par.5);
  • Geen tabaksverkoop en verkoop van e-sigaretten aan jongeren onder de 18 jaar (art.8);
  • Het verplicht hebben van een rookvrij schoolterrein per 1 augustus 2020 (amendement van Dik-Faber, 2016).

Algemene Maatregel van Bestuur

Voor de definitieve invoering per 1 augustus 2020 van het rookvrije schoolterrein komt een uitwerking in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De maatregel zal gaan gelden voor onderwijsinstellingen in het po, vo, het mbo en het hbo/wo.

Rookvrije werkplek

In de Tabaks- en rookwarenwet staat ook dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. De werkgever is hier verantwoordelijk voor en moet ervoor zorgen dat de wet nageleefd wordt. Als mensen zich niet houden aan de regels, is het aan de werkgever om stappen te ondernemen.

Een werkgever mag wel besluiten een speciale rookruimte voor personeel in te richten, maar hij is hiertoe niet verplicht. Zo’n speciale rookruimte moet aan allerlei eisen voldoen. In het Nationaal Preventieakkoord is opgenomen dat deze rookruimten uiterlijk juli 2022 in de (semi)-publieke sector en in openbare gebouwen, gesloten moeten zijn. 

 

Definitie Rookvrij schoolterrein

Een rookvrij schoolterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen (of studenten), personeel, ouders en bezoekers, zonder uitzonderingen. Bij een rookvrij schoolterrein gaat het om de buitenruimte die tot de schoollocatie behoort: het schoolplein. Schoolgebouwen zelf zijn al lang rookvrij.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.