Wat werkt en wat zijn de feiten?


In 2017 is een promotie-onderzoek afgerond naar de implementatie en de effecten van een rookvrij schoolterrein door Tranzo, Tilburg University. Hieronder leest u de aanbevelingen uit dit onderzoek.

Bij de voorbereiding:

 • Neem voldoende tijd.
 • Trek alle personen die bij het beleid betrokken zijn en licht het rookbeleid toe.
 • Werk samen: hou contact met andere scholen en deel ‘best practices’.
 • Vraag indien nodig ondersteuning van buitenaf, bv. door een Gezonde School-adviseur of de lokale GGD.

 Bij de invoering:

 • Zorg voor duidelijke regelgeving.
 • Biedt nergens op en rondom – buiten het schoolterrein- rookgelegenheid.
 • Indien mogelijk; sta leerlingen niet toe om het terrein te verlaten gedurende schooltijd.
 • Zorg voor goede afbakening van het terrein d.m.v. hek, heggen of lijnen.
 • Sta gebruik van alternatieven zoals e-sigaret en shisha-pen niet toe.
 • Maak geen uitzondering voor rokende personeelsleden.
 • Ga in gesprek met rokers en biedt ze hulp aan en/of verwijs ze daarvoor.

Na invoering:

 • Zorg voor strikte handhaving.
 • Na de invoering helpt het om personeel intensief te blijven betrekken bij het nieuwe niet-roken beleid. Het beleid blijft dan beter geborgd en gehandhaafd.
Stand van zaken
In het najaar van 2020 is een nieuw monitoronderzoek gehouden naar de stand van zaken van de invoering van rookvrije onderwijsterreinen. In vergelijking met 2018 hebben weer meer onderwijsinstellingen een rookvrij terrein ingevoerd.

In het primair onderwijs is 98%, in het voortgezet onderwijs 97% en bij het middelbaar beroepsonderwijs 95% van de onderwijsterreinen geheel rookvrij. Het hoger beroepsonderwijs heeft op 92% van de locaties een rookvrij terrein ingevoerd en het wetenschappelijk onderwijs heeft voor 93% rookvrije campussen. De meeste onderwijsinstellingen die nog niet of gedeeltelijk rookvrij zijn geven aan dat ze in 2021 het rookvrije beleid op hun terrein invoeren.

Bekijk hier het rapport Rookvrije onderwijsterreinen in 2020, Mulier instituut 2021 en de infographic.

Aanspreken

Bekijk dit filmpje over hoe u een roker zou kunnen aanspreken op een rookvrij onderwijsterrein!

Factsheet

Lees hier de factsheet van het onderzoek

Effectieve leefstijlinterventie
Het rookvrij maken van de schoolterreinen is opgenomen in de databank van effectieve leefstijlinterventies bij Loketgezondleven.nl van het RIVM.

Scroll to Top