Wat houdt het in?


Een rookvrij onderwijsterrein, wat houdt dat in?
Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen, studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers, zonder uitzonderingen. De onderwijsinstelling heeft de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven. Het betreft het terrein dat grenst aan, of in de directe nabijheid ligt, van een gebouw dat gebruikt wordt voor onderwijs of faciliteiten biedt om onderwijs mogelijk te maken. Het rookverbod geldt altijd (24 uur per dag, 7 dagen per week).
Onder het rookverbod valt ook het gebruik van e-sigaretten.

Het rookverbod op het terrein moet gehandhaafd worden tijdens de gebruikstijden van het gebouw. Ook als het gebouw bijvoorbeeld ’s avonds in gebruik is door anderen. De nota van toelichting met meer informatie is hier te vinden.

Waarom een rookvrij terrein?
Met het rookvrij maken:

  • geeft u het goede voorbeeld en stelt u een gezonde sociale norm;
  • beschermt u anderen tegen ongewenst meeroken;
  • maakt u jongeren weerbaar tegen de verleiding van roken;
  • helpt u rokers om bewuster om te gaan met hun rookgedrag of zelfs helemaal te stoppen met roken;
  • biedt u een schoner terrein met minder afval en schoonmaak(kosten); 
  • heeft u een startpunt om het themacertificaat Roken-, alcohol- en drugspreventie van het vignet Gezonde School te behalen;
  • voldoet u aan de wettelijke verplichting die geldt sinds 1 augustus 2020;
  • draagt u bij aan een gezonde en schone (leer)omgeving.

Aanbevelingen voor implementatie

De afgelopen jaren zijn twee onderzoeksprojecten uitgevoerd naar de beste manier van invoeren van rookvrije schoolterreinen in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste aanbevelingen uit beide onderzoeksprojecten zijn verzameld in de infosheet ‘Aanbevelingen uit onderzoek voor rookvrije onderwijsterreinen’ verzameld. De resultaten zijn direct relevant voor het voortgezet onderwijs (vo), maar ook andere onderwijsinstellingen kunnen veel hebben aan de adviezen en aanbevelingen uit het onderzoek.

Factsheet

Lees hier de factsheet over de rookvrije onderwijsterreinen.

In de factsheet worden de volgende vragen beantwoord:

Waarom geldt er per 1 augustus 2020 een rookverbod op terreinen van onderwijsinstellingen?
Wat wordt er van de onderwijsinstelling verwacht? 
Voor welke onderwijsinstellingen geldt het rookverbod?
Voor welke terrein van onderwijsinstellingen geldt het rookverbod?
Door wie moet het rookverbod worden ingesteld?

Aan de slag?

Hoe ga je nu aan de slag met het rookvrij maken van het schoolterrein? Bekijk hier het filmpje over het stappenplan en hoe de Hogeschool Rotterdam en het Alfa-college in Groningen het aanpakten.

Scroll to Top