• Zoeken

Veel gestelde vragen

Roken en meeroken zijn de belangrijkste bronnen van gezondheidsverlies in Nederland. Rokers sterven gemiddeld tien jaar eerder dan niet-rokers.

Hoe jonger jongeren zijn als ze beginnen met roken, hoe groter de kans dat zij hun leven lang verslaafd blijven. Rookvrije schoolterreinen helpen jongeren om een gezonde keuze te maken.

Bovendien draagt een rookvrij schoolterrein bij aan het voorkomen van ongewenst meeroken door andere kinderen en jongeren.

Scholen vinden het belangrijk om jongeren een gezonde leeromgeving te bieden en willen graag het goede voorbeeld geven.

 

 

 

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wil bereiken dat de jeugd minder gaat roken. Het beleid is gericht op het voorkomen dat jongeren beginnen met roken en het ongewenst meeroken door de jeugd te beperken. Hiervoor is in de Tabaks- en rookwarenwet (artikel 8) opgenomen dat sinds 2014 geen tabak verkocht mag worden aan jongeren onder de 18 jaar.

Ook het verbod op roken in openbare ruimten, waaronder instellingen voor onderwijs, staat in de Tabaks- en rookwarenwet (art. 10, par. 5).

In 2016 is de wet uitgebreid met het amendement van Dik-Faber, dat per 2020 van kracht wordt. Vanaf 1 augustus 2020 is er een verbod om op de schoolterreinen te roken.

Het ministerie van VWS is de benodigde regelgeving aan het uitwerken in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

 

Een concreet stappenplan en ondersteunende materialen vindt u op deze website. Ook kan de hulp van een Gezonde School-adviseur worden ingeschakeld. Contactgegevens van een Gezonde School-adviseur bij u in de regio vind je hier, bij het overzicht Gezonde School-adviseurs.

Over het algemeen geeft een school dit bij de ingang(en) van het terrein en op het terrein zelf aan. Bijvoorbeeld met 1 of meerdere borden en/of stoeptegels. Meer informatie over het bestellen van borden met korting en andere materialen, vind je hier.

Bovendien kan een school het rookvrije schoolterrein opnemen in haar schoolbeleid en schoolreglement, het vermelden in de school- of studiegids en op de website. Communicatie over het rookvrije schoolterrein - voorafgaand aan de datum van invoering - biedt ook gelegenheid om te informeren. Denk hierbij aan leerlingen/studenten, ouders, bezoekers en eventuele andere organisaties die van de locatie gebruik maken.

 

Op jongeren.rokeninfo.nl staat informatie voor jongeren met video’s, testjes en een game.

De gezonde school en genotmiddelen, het preventieprogramma voor roken, alcohol en drugs in het onderwijs, heeft lesprogramma’s en e-learning modules voor leerlingen en studenten. Meer informatie op www.dgsg.nl.

Ook voor rokende leerlingen geldt dat zij net buiten het rookvrije terrein het ‘zien roken, doet roken’ in stand houden. Dit vraagt om een gesprek met de betreffende leerlingen. Vraag de leerlingen om begrip en uit het zicht van medeleerlingen te roken. Daarnaast kan het een aanleiding zijn om een vriendelijk advies te geven om te stoppen met roken, dat kan bijvoorbeeld door te verwijzen naar www.ikstopnu.nl of www.stopstone.nl.

In de Tabaks- en rookwarenwet staat dat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. De werkgever is hier verantwoordelijk voor en moet ervoor zorgen dat de wet nageleefd wordt. Als mensen zich niet houden aan de regels, is het aan de werkgever om stappen te ondernemen. Een werkgever mag wel besluiten een speciale rookruimte voor personeel in te richten, maar hij is hiertoe niet verplicht. Zo’n speciale rookruimte moet wel aan allerlei eisen voldoen. Lees hier verder.

Het Gerechtshof heeft in februari 2018 bepaald dat speciale rookruimtes in horecagelegenheden dicht moeten; voor andere openbare gebouwen is dit nog niet het geval.

Vooralsnog is het niet duidelijk of er met de wettelijke verplichting voor een rookvrij schoolterrein per 2020, wijzigingen gaan komen in de mogelijkheid om voor personeel nog een speciale rookplek in te richten. De ervaring van scholen in het PO, VO en ook MBO hebben laten zien dat het goed werkt om alle rookmogelijkheden, ook voor personeel, te beëindigen met de invoering van een rookvrij schoolterrein.

Een school kan het beste in gesprek gaan met deze ouders, goede voorlichting geven over het nut en de noodzaak van een rookvrij schoolterrein en ook uitleggen dat ‘zien roken’ leerlingen later eerder doet roken.

Draagvlak creëren voor een rookvrij schoolterrein, onder andere bij ouders, is voorafgaand aan de invoering van een rookvrij schoolterrein noodzakelijk. Maak ouders bewust van het feit dat ‘zien roken, doet roken’. Het verzoek aan ouders is om leerlingen rookvrij te brengen en op te halen. De school kan - bijvoorbeeld samen met de ouderraad - extra aandacht geven aan dit verzoek en in gesprek gaan met de ouders. Besteed als school aandacht aan de communicatie over het rookvrij brengen en halen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, website, social media of bijeenkomsten met ouders.

Veel gehoorde bezwaren zijn angst voor overlast in de buurt en problemen met de handhaving. In de praktijk blijkt dit reuze mee te vallen en een goede voorbereiding maakt de invoering een stuk makkelijker. Kijk in de stappenplannen voor PO, VO of MBO ook naar de stappen ‘Creëer draagvlak’ en ‘Communicatie’ en maak gebruik van de ‘Handleiding Tips voor het gesprek’.

Voor scholen en gemeenten is het regelmatig een vraag hoe ze naast het rookvrij maken van het schoolterrein ook de directe omgeving van het schoolplein rookvrij kunnen krijgen. In dit document staat op een rij welke stappen gemeenten met de huidige wet- en regelgeving kunnen maken.  Ook wordt er een blik vooruit geworpen op toekomstige wetgeving, zoals de Omgevingswet die over een paar jaar van kracht gaat.

Lees ook de Q&A's over Rookvrije openbare buitenruimtes.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.