Stoppen met roken: hulp?


This image has an empty alt attribute; its file name is stoppen.jpg

Een rookvrij onderwijsterrein kan een extra motivatie zijn voor rokers om te stoppen met roken. Sommige mensen stoppen met roken zonder enige hulp. Rokers hebben meer kans van slagen om te stoppen en het vol te houden als ze hierbij ondersteuning zoeken.
Scholen kunnen ervoor kiezen om hun rokende personeel deze ondersteuning aan te bieden. Een investering met veel effect. Gezonder personeel in de toekomst én een bijdrage aan de voorbeeldfunctie die personeel heeft in een onderwijssituatie.

Een paar aandachtspunten hierbij zijn:

  • Een aanbod vanuit de school c.q. werkgever is op vrijwillige basis.
  • Breng het aanbod op een positieve manier en geef het voordeel voor de roker duidelijk aan.
  • Maak duidelijk dat het geen consequenties heeft als een roker geen gebruik maakt van het aanbod.
  • Voer eventueel een gesprek met een rokend personeelslid op een neutrale, niet veroordelende wijze en vraag eerst of u het over zijn/haar rookgedrag mag hebben. Is het antwoord ‘nee’, respecteer dit antwoord.
  • Peil van tevoren welk ondersteuningsaanbod de rokers aanspreekt.
Wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn verschillende soorten hulp bij stoppen met roken die effectief zijn. Individuele gesprekken met een stoppen-met-roken-coach of praktijkondersteuner, telefonische coaching, een groepstraining, nicotinevervangende middelen of medicatie via de huisarts. Voor een overzicht van ondersteuning bij het stoppen met roken, zie www.rokeninfo.nlwww.ikstopnu.nl en de brochure ‘Wat je zou moeten weten over stoppen met roken’.  
Zorgverzekeraars brengen vanaf 2020 geen eigen risico meer in rekening bij eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s. De zorg wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. Vanuit uw school kunt u rokers hierop attenderen. Ook kan uw school meedoen aan de campagne Stoptober. Een actie waarbij mensen elkaar helpen om 28 dagen niet te roken in oktober. Zowel personeel als leerlingen/studenten kunnen meedoen aan deze actie.

Voor leerlingen en studenten

Ondersteuning aan leerlingen of studenten kan op verschillende manieren. Voor leerlingen of studenten kan de school een actieve, informerende en/of verwijzende rol op zich nemen. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen bij de start van het rookvrije terrein, een niet-roken wedstrijd organiseren, zoals Smokefree challenge. Ook kan informatie gegeven worden via www.jongeren.rokeninfo.nl en kunnen leerlingen of studenten worden geattendeerd op de Stopstone app. Deze app ondersteunt jongeren bij het stoppen met roken en is geschikt voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar.

Voor ouders

Wilt u ouders informeren over ondersteuning bij het stoppen met roken? Bijvoorbeeld in een nieuwsbrief of bij een ouderbijeenkomst? U kunt ze attenderen op de gratis telefonische coaching van het programma Rookvrije ouders. Meer informatie en aanmelden kan hier.

Scroll to Top