• Zoeken

Stoppen met roken: hulp?

Een rookvrij schoolplein kan een extra motivatie zijn voor rokend personeel om te stoppen met roken. Sommige mensen stoppen met roken zonder enige hulp. Maar rokers hebben meer kans van slagen om te stoppen als ze dit met ondersteuning doen.
Scholen kunnen ervoor kiezen om hun rokende personeel deze ondersteuning aan te bieden. Een investering met veel effect. Gezonder personeel in de toekomst én een bijdrage aan de voorbeeldfunctie die personeel heeft in een onderwijssituatie.

Een paar aandachtspunten hierbij zijn:

  • Een aanbod vanuit de school c.q. werkgever is op vrijwillige basis;
  • Breng het aanbod op een positieve manier en geef het voordeel voor de roker duidelijk aan;
  • Maak duidelijk dat het geen consequenties heeft als een roker geen gebruik maakt van het aanbod;
  • Voer een eventueel gesprek met een rokend personeelslid op een neutrale, niet veroordelende wijze en vraag eerst of u het over zijn/haar rookgedrag mag hebben.Is het antwoord ‘nee’, respecteer dit antwoord;
  • Peil van tevoren welk ondersteuningsaanbod de rokers aanspreekt.

Wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn verschillende soorten hulp bij stoppen met roken die effectief zijn. Individuele gesprekken met een stoppen-met-roken-coach of praktijkondersteuner, telefonische coaching, een groepstraining, nicotinevervangende middelen of medicatie via de huisarts. Voor een overzicht van ondersteuning bij het stoppen met roken, zie www.rokeninfo.nl, www.ikstopnu.nl en de brochure ‘Wat je zou moeten weten over stoppen met roken’.  
Veel zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte van de kosten bij bepaalde vormen van ondersteuning. Vanuit de school kunt u besluiten een tegemoetkoming in de kosten te verlenen aan personeel en/of een groepstraining aan te bieden voor personeel. Ook kan uw school meedoen aan de campagne Stoptober. Een actie waarbij mensen elkaar helpen om 28 dagen niet te roken in oktober. Zowel personeel als leerlingen kunnen meedoen aan deze actie.

Voor leerlingen

Ondersteuning aan leerlingen kan op verschillende manieren. Soms organiseren scholen bij de start van het rookvrije terrein een niet-roken wedstrijd – Smokefree challenge - met leuke prijzen voor degenen die het volhouden. Ook kan informatie gegeven worden via www.jongeren.rokeninfo.nl en de Stopstone app. Deze app ondersteunt jongeren bij het stoppen met roken.

Voor ouders

Wilt u ouders informeren over ondersteuning bij het stoppen met roken? Bijvoorbeeld in een nieuwsbrief of bij een ouderbijeenkomst? U kunt ze attenderen op de gratis telefonische coaching van het programma Rookvrije ouders. Meer informatie en aanmelden kan hier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.