Stand van zaken op scholen


Bijna alle onderwijsterreinen in 2020 rookvrij

In het najaar van 2020 is een nieuw monitoronderzoek gehouden naar de stand van zaken van de invoering van rookvrije onderwijsterreinen. In vergelijking met 2018 hebben heel veel onderwijsinstellingen een rookvrij terrein ingevoerd.

In het primair onderwijs is 98%, in het voortgezet onderwijs 97% en bij het middelbaar beroepsonderwijs 95% van de onderwijsterreinen geheel rookvrij. Het hoger beroepsonderwijs heeft op 92% van de locaties een rookvrij terrein ingevoerd en het wetenschappelijk onderwijs heeft voor 93% rookvrije campussen. De meeste onderwijsinstellingen die nog niet of gedeeltelijk rookvrij zijn geven aan dat ze in 2021 het rookvrije beleid op hun terrein invoeren.

Bekijk voor meer informatie de volledige rapportage ‘Rookvrije onderwijsterreinen 2020’.

Er is ook een handige infographic gemaakt van de resultaten van het onderzoek.

Over de laatste stand van zaken en de uitdagingen die daarbij horen, werd een presentatie getoond tijdens het webinar rookvrije schoolterreinen op 5 oktober 2021. Bekijk de presentatie hier of bekijk het gehele webinar.

Scroll to Top