Ondersteuning en beschikbare middelen


Gaat het om het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? In dat geval kunt u terecht bij uw Gezonde School-adviseur. Gaat het om hoger onderwijs? Afhankelijk van uw vraag kunnen wij een telefonische afspraak maken. Stuur hiervoor een mail naar de helpdesk van rookvrij schoolterrein.

Er zijn geen financiële middelen beschikbaar voor individuele scholen.

Er is een toolkit beschikbaar met voorbeelden van andere onderwijsinstellingen. U kunt hierbij o.a. denken aan een beleidsstuk, een communicatieplan, checklists, inventarisaties, een (aanspreek)protocol, huisregels en een klachtenprocedure.  Heeft u eigen voorbeelden of aanvullingen? Graag plaatsen wij deze. U kunt een mail sturen aan [email protected], dan nemen we contact met u op.

Aan de Gezonde school adviseur in uw regio kunt u vragen welke ervaringen andere scholen hebben in het po, vo en mbo. Misschien is een bijeenkomst met andere scholen een idee om ervaringen uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars ideeën en oplossingen?

Via een mail aan de helpdesk van rookvrij schoolterrein, kunnen wij of een Gezonde school adviseur kijken of we u in contact kunnen brengen met een school die al ervaring heeft met het rookvrij maken van het terrein.

Scroll to Top