Noodzaak rookverbod


Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wil bereiken dat de jeugd minder gaat roken. Het beleid is erop gericht om beginnen met roken door jongeren te voorkomen en het ongewenst meeroken door de jeugd te beperken. Hiervoor is in de Tabaks- en rookwarenwet (artikel 8) opgenomen dat sinds 2014 geen tabak verkocht mag worden aan jongeren onder de 18 jaar.
Ook het verbod op roken in openbare ruimten, waaronder instellingen voor onderwijs, staat in de Tabaks- en rookwarenwet (art. 10, par. 5).
In 2016 is de wet uitgebreid met het amendement van Dik-Faber. Vanaf 1 augustus 2020 is er een verbod om op de schoolterreinen te roken.
Het ministerie van VWS heeft in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de regelgeving vastgelegd.

Roken en meeroken zijn de belangrijkste bronnen van gezondheidsverlies in Nederland. Rokers sterven gemiddeld tien jaar eerder dan niet-rokers.
Hoe jonger jongeren zijn als ze beginnen met roken, hoe groter de kans dat zij hun leven lang verslaafd blijven. Rookvrije onderwijsterreinen helpen jongeren om een gezonde keuze te maken.
Bovendien draagt een rookvrij onderwijsterrein bij aan het voorkomen van ongewenst meeroken door andere kinderen en jongeren.

Scholen vinden het belangrijk om jongeren een gezonde leeromgeving te bieden en willen graag het goede voorbeeld geven.

Met derdehands rook bedoelen we de stoffen die tijdens het roken neerdalen in de omgeving en achterblijven nadat een roker klaar is met roken. Deze stoffen kunnen op een later moment weer in de lucht terecht komen, waarna men deze weer inademt. Iemand kan de stoffen ook via de mond of huid binnenkrijgen door met derdehands rook vervuilde objecten te eten of aan te raken. Derdehands rook verschilt van meeroken (tweedehands rook). Bij meeroken krijg je tabaksrook binnen die eerder door de roker is ingeademd of die rechtstreeks van de sigaret af komt. Derdehands rook ontstaat doordat deze twee stromen tabaksrook neerdalen in de omgeving en op een later moment weer opgenomen worden. Daar waar de blootstelling aan tabaksrook bij meeroken relatief kort en groot is, is de blootstelling bij derdehands rook langdurig en van een lagere intensiteit. Meer informatie leest u in deze factsheet.

Scroll to Top