Links


www.gezondeschool.nl

Alle informatie over de Gezonde School en de Gezonde School aanpak. Voor scholen (po, vo en mbo) die structureel aandacht willen besteden aan gezondheid.

helderopschool.nl

Informatie over het preventieprogramma voor het onderwijs Helder op School. Voor alle scholen die aandacht willen schenken aan de preventie van tabak, alcohol en drugs. Helder op School is een programma van het Trimbos- instituut en partner van de Gezonde School.

www.smokefreechallenge.nl

Smokefree Challenge is de klassikale niet-roken wedstrijd voor leerlingen van klas 1 en 2 in het voortgezet onderwijs. De deelnemende klas rookt een heel half jaar niet en maakt daarmee kans op het winnen van van één van de landelijke prijzen!

www.rookvrijegeneratie.nl

Informatie, nieuws en initiatieven van ‘Op weg naar een  Rookvrije Generatie’.

www.rokeninfo.nl

Site voor algemeen publiek en professionals over tabak gebaseerd op actuele wetenschappelijke informatie. Rokeninfo.nl is een website van het Trimbos- instituut.

https://nederlandrookvrij.nl

Een open netwerk waar deelnemers vanuit coalities zich inzetten voor tabaksontmoediging.

www.stopstone.nl

Motivatie, hulp en tips bij het stoppen met roken voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar.

www.trimbos.nl

Informatie van het Trimbos-instituut, o.a. over thema’s alcohol, drugs, tabak,  depressie/angst/suïcidepreventie en ernstige psychische aandoeningen.

AMvB Tabaks- en rookwarenbesluit

Besluit van 22 juni 2020, houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs

Scroll to Top