Implementatie rookverbod


De Algemene Maatregel van Bestuur gaat in op 1 augustus 2020. 

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start na de zomervakantie 2020 een communicatietraject. Dit traject wordt nu voorbereid.

Concrete stappenplannen en ondersteunende materialen vindt u op deze website (povombo en hoger onderwijs). Ook kan de hulp van een Gezonde School-adviseur worden ingeschakeld. Contactgegevens van een Gezonde School-adviseur bij u in de regio vind je hier.

Hieronder vindt u een advies. Dit advies volgt niet direct uit de AMvB.

Over het algemeen geeft een school of onderwijsinstelling dit bij de ingang(en) van het terrein en op het terrein zelf aan. Bijvoorbeeld met 1 of meerdere borden en/of stoeptegels.
Klik hier voor meer informatie over het bestellen van borden met korting en andere materialen.

Bovendien kan een onderwijsinstelling het rookvrije terrein opnemen in haar beleid en reglement, het vermelden in de school- of studiegids en op de website. Communicatie over het rookvrije school- of onderwijsterrein – voorafgaand aan de datum van invoering – biedt ook gelegenheid om te informeren. Denk hierbij aan leerlingen/studenten, ouders, bezoekers en eventuele andere organisaties die van de locatie gebruik maken.

Hieronder een filmpje dat Avans Hogeschool heeft laten maken om aan te kondigen dat alle terreinen rookvrij zijn.

Het is niet raadzaam om asbakken te plaatsen aan de rand van het terrein. Met het rookvrije terrein stelt men een gezonde sociale norm. Plaatsing van asbakken aan de rand geeft toch de indruk dat roken ondersteund wordt. Goed om te weten dat net buiten het terrein de openbare ruimte begint en deze grond van de gemeente is. Hier mag uw school geen asbakken of asbaktegels plaatsen. Tenzij dit met de gemeente geregeld is.

Op jongeren.rokeninfo.nl staat informatie voor jongeren met video’s, testjes en een game.

Helder op School, het preventieprogramma voor roken, alcohol en drugs in het onderwijs, heeft lesprogramma’s voor leerlingen en studenten. Meer informatie op helderopschool.nl.

Er is een jpg-bestand beschikbaar van het logo van de Rookvrije Generatie. Voor een eps bestand kunt u contact opnemen met [email protected].

Scroll to Top