• Zoeken

Bestuur en commitment

Het realiseren van een rookvrije onderwijscultuur vergt langdurige inzet en continue actie. Dit begint bij een duidelijk beleidsstandpunt, bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid en het toekennen van een budget voor de invoering en de handhaving.  

Het rookvrij maken van het terrein start of met een opdracht van het College van Bestuur (CvB) dan wel met een initiatief van een verantwoordelijk manager die een voorstel doet aan het CvB. Vervolgens wordt een projectgroep samengesteld.  De samenstelling van de projectgroep kan variëren, maar veel voorkomend is:

 • Projectleider (directeur of manager Facilitaire Dienst)
 • Arbo- & Milieudeskundige
 • Teamleider Beveiliging
 • Communicatiemedewerker
 • HR-adviseur
 • Medewerker Beheer & Onderhoud
 • Vertegenwoordiging studenten
 • Roker en niet-roker vanuit personeel

Voorbeelden

 1. Memo aan College van Bestuur start voorbereiding Hogeschool Leiden
 2. Planning invoering rookbeleid Universiteit Utrecht
 3. Implementatieplan rookbeleid Universiteit Twente
 4. Beleids- en communicatieplan Tilburg University
 5. Plan van aanpak Tilburg University (Engels)
 6. Plan van aanpak Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.