Hoger onderwijs


Voor het hoger onderwijs hebben we een toolkit samengesteld die bestaat uit een aantal onderdelen die passen bij een stappenplan om het rookvrije terrein in het hoger onderwijs te realiseren. Per onderdeel zijn best practices van een aantal instellingen in het hoger onderwijs verzameld. Klik op een van de afbeeldingen voor meer informatie.
Onderaan de pagina vindt u nog een aantal tips.

Wordt ook rookvrij met behulp van de Edson campagne toolkit waarmee u handige inzichten krijgt om uw eigen terrein ook rookvrij te maken.

Heeft u ook een bijdrage voor onderstaande toolkit? Graag horen we van u door middel van een mail aan [email protected].

Bestuur en commitment
Gezonde onderwijs- en werkplek
Communicatie
Handhaving en instructie
Aanduiding
De gemeente en de rookvrije omgeving

Tips

Hoger onderwijs instellingen die al een rookvrij terrein hebben of ver in de voorbereiding zijn, geven de volgende tips:

  • Intensiveer na een vakantie en bij de start van het studiejaar de handhaving een periode.
  • Neem het rookvrije terrein mee als aandachtspunt bij de introductieweken en met de introductiecommissie.
  • Bij buitenlandse, rokende studenten is het lastig het naleven van het rookvrije terrein te bewerkstelligen. Besteed hier extra aandacht aan. Zijn er studentenverenigingen die benaderd kunnen worden? Kunnen bepaalde faculteiten of opleidingen, waar veel buitenlandse studenten zijn, hier nog een rol in vervullen?
  • Betrek niet alleen handhavers bij het aanspreken van de rokers, maar vraag al het personeel hier ook een actieve rol in te vervullen.
  • Organiseer een PR-bijeenkomst op de startdatum van het rookvrije terrein. Dit genereert extra publiciteit, in eigen en andere media en is een positieve manier om het rookvrije terrein onder aandacht van studenten en personeel te brengen.
  • Het kan handig zijn om vooraf een wandelroute voor rokers buiten het terrein in kaart te brengen en ze hierop te attenderen na de invoering.
  • Neem het rookvrije terrein op in de huisregels en maak de huisregels zichtbaar op diverse plekken.
  • Attendeer op het rookvrije terrein middels een pop-up bij toegang tot het WiFi-netwerk.
  • Bedenk hoe je aanduidingen van het rookverbod plaatst. Als reminder is een poster, banner of andere aanduiding in de locatie zelf bij de deur naar buiten ook een goede plek.
Scroll to Top