Handhaving en instructie


De handhaving van het rookverbod organiseert elke onderwijsinstelling verschillend. Vaak krijgen beveiligers en beheerpersoneel deze handhaving in hun takenpakket of wordt er tijdelijk gewerkt met extra inzet van rookstewards. Een goede instructie hierbij is noodzakelijk. Zowel instructies over het terrein (wat hoort wel en niet bij het rookvrije gebied), de wijze waarop rokers aangesproken kunnen worden en welke stappen genomen kunnen worden als een roker vaker aangesproken moet worden. Dit vereist dat intern de huisregels en stappen bij overtreding van de huisregels m.b.t. roken, vastgelegd zijn en dat duidelijk is wie verantwoordelijk is als er met een roker een vervolgstap gezet moet worden.

Voorbeelden

  1. Instructie handhaving en bespreektips Universiteit Utrecht
  2. Instructie rookstewards Tilburg University
  3. Rooksteward Peter aan het werk (video Vimeo)
Scroll to Top