Gemeente en rookvrije omgeving


Voor scholen en gemeenten is het regelmatig een vraag hoe ze naast het rookvrij maken van het schoolterrein, ook de directe omgeving van het schoolplein rookvrij kunnen krijgen. In dit document staat op een rij welke stappen gemeenten met de huidige wet- en regelgeving kunnen maken.  Ook wordt er een blik vooruit geworpen op toekomstige wetgeving, zoals de Omgevingswet die over een paar jaar van kracht gaat.

Lees ook de Q&A’s over Rookvrije openbare buitenruimtes.

Een onderwijsinstelling kan contact opnemen met de gemeente om te verkennen welke rol de gemeente hierin kan spelen. De overheid is van mening, dat de Tabaks- en rookwarenwet gemeenten in elk geval niet in de weg staat bij het treffen van lokale maatregelen. Gemeenten bepalen zelf of zij de bevoegdheid hebben om rookvrije zones in te stellen middels decentrale regelgeving, en vervolgens of en hoe zij deze zouden willen inzetten.

De VNG adviseert gemeenten om op tijd in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen. Om de gemeenten goed voor te bereiden, heeft de VNG een checklist gemaakt voor gemeenten

Een onderwijsinstelling kan contact opnemen met de gemeente om te verkennen welke rol de gemeente hierin kan spelen. De overheid is van mening, dat de Tabaks- en rookwarenwet gemeenten in elk geval niet in de weg staat bij het treffen van lokale maatregelen. Gemeenten bepalen zelf of zij de bevoegdheid hebben om rookvrije zones in te stellen middels decentrale regelgeving, en vervolgens of en hoe zij deze zouden willen inzetten.

De VNG adviseert gemeenten om op tijd in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen. Om de gemeenten goed voor te bereiden, heeft de VNG een checklist gemaakt voor gemeenten

Scroll to Top