• Zoeken

Wat werkt en wat zijn de feiten?

De onderstaande aanbevelingen op basis van het promotie onderzoek van A. Rozema (Tranzo, Tilburg University) blijken goed te werken:

Bij de voorbereiding

 • Neem voldoende tijd;
 • Trek alle personen die bij het beleid betrokken zijn en licht het rookbeleid toe;
 • Werk samen: hou contact met andere scholen en deel ‘best practices’;
 • Vraag indien nodig ondersteuning van buitenaf, bv. door een Gezonde School-adviseur of de lokale GGD

 Bij de invoering

 • Zorg voor duidelijke regelgeving;
 • Biedt nergens op en rondom – buiten het schoolterrein- rookgelegenheid;
 • Indien mogelijk; sta leerlingen niet toe om het terrein te verlaten gedurende schooltijd;
 • Zorg voor goede afbakening van het terrein d.m.v. hek, heggen of lijnen;
 • Sta gebruik van alternatieven zoals e-sigaret en shisha-pen niet toe;
 • Maak geen uitzondering voor rokende personeelsleden;
 • Ga in gesprek met rokers en biedt ze hulp aan en/of verwijs ze daarvoor 

Na invoering

 • Zorg voor strikte handhaving;
 • Na de invoering helpt het om personeel intensief te blijven betrekken bij het nieuwe niet-roken beleid. Het beleid blijft dan beter geborgd en gehandhaafd.

De stand van zaken
Het aantal scholen dat een rookvrij schoolterrein heeft ingevoerd is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2016 is in het basisonderwijs ruim driekwart van de schoolterreinen rookvrij en bij het voortgezet onderwijs ruim de helft van de scholen. Voor het MBO ligt dit veel lager. 4% van de MBO-scholen beschikte in 2016 over een geheel rookvrij schoolterrein; 78% van de MBO-scholen had een gedeeltelijk rookvrij schoolplein ingevoerd. (Rookvrije schoolterreinen 2016, Mulier Instituut)

Goed nieuws! Scholen met een rookvrij schoolterrein geven aan dat ze er goed in slagen het beleid te borgen. Anders gezegd: het wordt al snel als een ‘normale’ zaak gezien.
Naar de implementatie en de effecten van een rookvrij schoolterrein is onlangs een promotie onderzoek afgerond bij Tranzo, Tilburg University.
Lees hier de factsheet over het onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.