De gemeente en de rookvrije omgeving


Rokende studenten en personeel roken vaak net buiten het terrein of in de woonomgeving van de onderwijsinstelling. Dit kan leiden tot klachten vanuit de omgeving, tot een haag van rokers bij de ingang(en) van het terrein of tot riskante verkeerssituaties op de fietspaden en/of openbare wegen die net naast het terrein liggen of zelfs het terrein of de campus doorkruisen. Hoe los je dit op en wat kan met een gemeente worden afgesproken?

Voorbeelden

  1. Aandachtspunten voor en voorbeelden van overleg met gemeente
Scroll to Top