Aanduiding


Het aanduiden van waar het rookvrije terrein begint en eindigt, vraagt de nodige aandacht. Met plattegronden van het terrein of de campus inventariseert men wat tot het terrein behoort en wat onder de openbare ruimte valt. Soms lopen over de campus fietspaden of andere wegen die tot de openbare ruimte behoren. Daar geldt het rookverbod niet.

Veelal gebruikt het hoger onderwijs borden, arceringen op de grond, posters, banners etc. Kijk ook bij Materialen (ook voor Engelstalige borden)

Voorbeelden

Scroll to Top