• Zoeken

Rookvrij onderwijsterrein

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben (vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij terrein ingevoerd.

De impact van corona is bijzonder groot in het onderwijswerkveld. De afgelopen periode zijn alle onderwijslocaties gesloten geweest en een deel blijft voorlopig nog gesloten. Daarom is besloten om de handhaving door de NVWA op rookvrije schoolterreinen per 1 januari 2021 in te laten gaan. En niet per 1 augustus dit jaar. De wettelijke norm blijft wel: per 1 augustus wordt er niet meer gerookt op terreinen van onderwijsinstellingen. Klik hier voor het bericht dat aan alle onderwijsinstellingen is verstuurd.

Gaat uw school ook aan de slag? De informatie op deze site is voor scholen en onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger beroepsonderwijs en universiteiten. U vindt per onderwijstype een stappenplan en materialen die u helpen bij het rookvrij maken van uw onderwijsterrein. 

Primair onderwijs: stappenplan en andere hulpmiddelen

Voortgezet onderwijs: stappenplan en andere hulpmiddelen

Middelbaar beroepsonderwijs: stappenplan en andere hulpmiddelen

Hoger onderwijs: stappenplan en andere hulpmiddelen

Webinar Rookvrij

Maandag 20 april jl. vond de webinar Rookvrij van het RIVM plaats. Ervaringsdeskundigen van gemeenten en uit het onderwijs spraken over hoe te zorgen voor een rookvrij schoolterrein en hoe past dit in de bredere beweging naar een rookvrije generatie. Zo’n 90 professionals werkzaam bij gemeenten, GGD'en en het onderwijs volgden het online vraaggesprek en kregen antwoord op hun vragen.

Het webinar gemist? Kijk dan hier terug.

Videoboodschap

Bekijk hier de videoboodschap van staatssecretaris Paul Blokhuis aan alle onderwijsinstellingen in Nederland!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.