Rookvrij onderwijsterrein


Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht sinds 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben (vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Veel scholen hebben daarom al een rookvrij terrein ingevoerd.

Veel onderwijsinstellingen is het al gelukt om hun eigen terrein rookvrij te maken. Om de rest te helpen op weg naar een rookvrij onderwijsterrein, introduceerde het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) De Edsons. Een team dat onderwijsinstellingen bijstaat.
Een rondgang langs diverse onderwijsinstellingen met al een rookvrij onderwijsterrein, leverde inspirerende tips & tricks op. Zo blijken het instellen van een vast projectteam en het betrekken van leerlingen of studenten, enkele van de succesfactoren voor een rookvrij onderwijsterrein.
Maak kennis met de ondernemende Edson (gebaseerd op voormalig mbo-docent en huidig cabaretier en presentator Edson da Graça), leerling Lisa, sportdocent Gino, onderwijsdirecteur Denise, deskundige Farida en conciërge Cor. Wordt ook rookvrij met behulp van onze toolkit, waarmee u handige inzichten krijgt om uw eigen terrein ook rookvrij te maken.

Webinar Rookvrij Schoolterrein

Op 5 oktober 2021 organiseerden wij het webinar ‘Het onderwijs weer open, lukt het rookvrij houden van de terreinen?’ Nu steeds meer onderwijslocaties open gaan, wordt pas duidelijk hoe de nieuwe wetgeving rondom de rookvrije onderwijsterreinen werkt in de praktijk. Wat lukt en waarom? En waar zitten de knelpunten? Hoe ziet het toezicht op de handhaving van het verbod eruit?

Gaat uw school ook aan de slag? De informatie op deze site is voor scholen en onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger beroepsonderwijs en universiteiten. U vindt per onderwijstype een stappenplan en materialen die u helpen bij het rookvrij maken van uw onderwijsterrein. 

Op naar een rookvrije gemeente!

De gemeente Zundert heeft een nieuwe stap gezet op weg naar een rookvrije samenleving. Zij onthulden samen met kinderen de Rookvrije Generatie borden om te benadrukken dat hun schoolplein of kinderopvang rookvrij is.
Lees op zundert.nl hoe de gemeente, de ggd, de scholen en de kinderopvang de handen in elkaar hebben geslagen!

Video’s De Edsons

Maak in onderstaande video’s kennis met de ondernemende Edson (gebaseerd op voormalig mbo-docent en huidig cabaretier en presentator Edson da Graça), leerling Lisa, sportdocent Gino, onderwijsdirecteur Denise, deskundige Farida en conciërge Cor.

Toezicht en handhaving

Vanaf 1 januari 2021 is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gestart met toezicht en handhaving op het rookverbod. Lees meer op nvwa.nl of bekijk een aantal veel gestelde vragen en antwoorden.

Scroll to Top